Crossandra fortuna
Krosandra, t?epenitka

stanoviště: polostín-p?ímé slunce
zálivka: ?astá + mlžení
výška: 31-60 cm
barva: oranžová
okrasná: kv?tem
 
 
 
 
Katalogové č.:  PR 154
Popis a péče

Pochází z Indie a Srí Lanky. Rostlina má ráda sv?tlé místo bez p?ímých slune?ních paprsk?, v dob? vegetace pokojovou teplotu (20°C) a hojnou zálivku, vyžaduje pravidelné rosení vlažnou, odstátou vodou. Na zimu rostlinu p?est?hujeme na chladn?jší, sv?tlé stanovišt? s teplotami 14-16°C a pouze omezenou zálivkou a v žádném p?ípad? nerosíme. V dob? vegetace p?ihnojuje me hnojivem na kvetoucí pokojové rostliny. Rostlina nemá ráda pr?van. odkvetlá kv?tenství je nutné odstra?ovat. Na ja?e je možné rostlinu tvarovat ?ezem.