Crossandra fortuna
Krosandra, t?epenitka

stanoviště: polostín-p?ímé slunce
zálivka: ?astá + mlžení
výška: 31-60 cm
barva: oranžová
okrasná: kv?tem
 
 
 
 
Katalogové č.:  PR 154
Popis a péče

Pochází z Indie a Srí Lanky. Rostlina má ráda sv?tlé místo bez p?ímých slune?ních paprsk?, v dob? vegetace pokojovou teplotu (20°C) a hojnou zálivku, vyžaduje pravidelné rosení vlažnou, odstátou vodou. Na zimu rostlinu p?est?hujeme na chladn?jší, sv?tlé stanovišt? s teplotami 14-16°C a pouze omezenou zálivkou a v žádném p?ípad? nerosíme. V dob? vegetace p?ihnojuje me hnojivem na kvetoucí pokojové rostliny. Rostlina nemá ráda pr?van. odkvetlá kv?tenství je nutné odstra?ovat. Na ja?e je možné rostlinu tvarovat ?ezem.

Katalog rostlin
Není aktuální nabídka rostlin.
Katalog je primárně určen k poskytování informací.
Děkujeme za pochopení