Camelia japonica
Kamélie

stanoviště: polostín
zálivka: ?astá + mlžení
výška: 31-60 cm
barva: bílá, ?ervená, r?žová
okrasná: kv?tem
 
 
 
 
Katalogové č.:  PR 175
Popis a péče

Tato,rostlina p?stovaná jako bonsai, je velmi náro?ná na pé?i. Vyžaduje sv?tlé stanovišt? bez p?ímých slune?ních paprsk?. Vyhovuje jí teplota mezi 5-15 °C, otužilé ropstliny vydrží dokonce krátkodob? snesou mírný mrázík. Je tedy ideální rostlinou pro zimní zahrady, chladné haly, chodby s oknem, zasklené verandy, nevytáp?né místnosti, p?ípadn? meziokenní prostory, pokud jsou dostate?n? velké. Na ja?e po odkv?tu, teplotu postupn? zvyšujeme. V ?ervnu omezíme zálivku i vlhkost vzduchu(více v?tráme a rostlinu nerosíme), aby nasadila poupata. V dob? p?ed rozkv?tem a v dob? kvetení kamélii zaléváme více a to odstátou, m?kkou vodou. Substrát by nem?l nikdy vyschnout. Kamélie se p?stují v mírn? kyselém substrátu a p?ihnojují se pravideln? hnojivem bez obsahu vápníku. ?ez provádíme na ja?e po odkv?tu. V dob? nasazování poupat a v dob? kv?tu doporu?ujeme rostlinu p?emis?ovat z místa na místo pouze velmi omezen?, rostlina m?že na p?esuny reagovat opadáváním poupat a kv?t?.

Katalog rostlin
Není aktuální nabídka rostlin.
Katalog je primárně určen k poskytování informací.
Děkujeme za pochopení