Doba kvetení
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cotinus coggygria
Ruj vlasatá

stanoviště: přímé slunce
výška: 2-2,5 m
použití: soliterní, skupinová výsadba
tvar: rozložitý
pH půdy: zásadité
olistění: opadavé
barva listu: světle zelená
barva květu: zelená
barva na podzim: červená
barva plodu: hnědá
 
 
 
 
Katalogové č.:  LK 31
Popis a péče

Opadavý keř, intenzivně se šířící kořenovými výmladky, dorůstající do 2 - 3 m výšky i šířky. Listy jsou obvejčité, květy bělavě zelené. Plody jsou ledvinovité peckovice. Ruj je světlomilný druh snášející vysychavé stanoviště. Daří se ji na vápenitých půdách a je dostatečně mrazuvdorná. Dnes se často setkáváme s jejími okrasnými kultivary, například - 'Royal Purple', který má tmavě červeně zbarvený list.

Katalog rostlin
Není aktuální nabídka rostlin.
Katalog je primárně určen k poskytování informací.
Děkujeme za pochopení